Kozi Wierch Szlakiem Orlej Perci

Kozi Wierch Szlakiem Orlej Perci

…Czy tą ścieżką śniegową wiatr — śmiałek się wspina Na te skalne kolumny, co łuk nieba wsparły? To Zawrat!... nas...